فرم استخدام

1 مشخصات فردی

از تاریخ الی
ذکر دلیل
تصویر کاربر

2 سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل نام واحد آموزشی کشور / شهر محل تحصیل معدل حذف
از تا

3 سوابق حرفه ای

نام سازمان/شرکت مدت همکاری سمت حقوق و مزایا علت قطع رابطه امکان ارائه گواهی سابقه کار دارید؟ پاره وقت / تمام وقت
از تا مجموع به ماه
سال ماه سال ماه

4 دوره های آموزش زبان خارجی و کامپیوتر

نام دوره سطح محل آموزش سال میزان ساعات دوره امکان ارائه گواهی را دارید؟

5 مهارت در زبان خارجی

زبان خارجی نوع توانایی(خواندن، نوشتن، شنیدن، مکالمه) میزان تسلط

6 مهارت کامپیوتری

نام برنامه میزان تسلط

7گواهینامه های تخصصی - علمی اخذ شده

نوع مدرک محل اخذ سال اخذ میزان ساعات دوره امکان ارائه گواهی را دارید؟

8به چه صورت تمایل به همکاری دارید؟

9پست هایی که مایلید در آن کار کنید :

10زمان پیشنهادی شروع به کار حداقل حداکثر روز، پس از اعلام قبول در مصاحبه استخدامی

11حقوق مورد نظر ریال ماهانه ناخالص

اینجانب کليه مندرجات قيد شده در اين پرسشنامه را بطور صحيح تکميل نمودم و چنانچه مواردي خلاف واقع مشاهده گردد، شرکت مجاز است همکاري خود را با اينجانب راسـآ و يکجانبه قطع و بنا به ميل خود در آن تجديد نظر نمايد.

تکمیل این فرم هیچ گونه تعهد استخدامی برای شرکت فرش سورنا ایجاد نخواهد کرد.

شرح شغل کامل و سایر توانایی ها در سمت مربوطه :
عنوان پست کد