نام طـرح: آدونیس ترمه فرش ماشینی 700 شانه کاشان
رنگ زمینه:
تعداد :
اندازه :
توضیحات :

فرش ماشینی 700شانه طرح آدونیس ترمه ای عرضه شده در شرکت فرش ماشینی سورنا 

*-*رنگ زمینه این فرش ترمه ای است.

*-*چه فرشی برای دکوراسیون بخرم؟

*-*این رنگ خنثی به شمار میرود. در نتیجه با این فرش میتوانید دکور با رنگ گرم یا سرد بچینید.

*-*طرح این فرش مرکزگراست .دکور متناسب با این فرش دکور گرد یا دایره ای است. 

*-*خرید فرش چه مزایایی دارد ؟؟(مزایای خرید فرش )

*-*طرح این فرش شلوغ است. دکور متناسب با این فرش دکور خلوت است.

 

ویژگی های محصول

آدونیس ترمه فرش ماشینی 700 شانه کاشان
برچسب ها: