نام طـرح: آدونیس سرمه ای فرش ماشینی 700 شانه کاشان
رنگ زمینه:
تعداد :
اندازه :
توضیحات :

فرش ماشینی 700شانه طرح آدونیس عرضه شده در شرکت فرش ماشینی کاشان سورنا

*-*طرح این فرش مرکزگراست. دکور متناسب با این فرش دکور گرد یا دایره ای است.

*-*رنگ زمینه این فرش سرمه ای است. 

*-*بهترین برند در فرش ماشینی کاشان چه برندی است ؟

*-* طرح آدونیس یک طرح جدید وفانتزی است. 

*-*این طرح شلوغ است ،دکور متناسب با این فرش دکور خلوت است.

*-*در این فرش از ده رنگ استفاده شده است. به دلیل شلوغ بودن طرح بهتر است رنگ دیگری به دکور اضافه نکنید. 

*-* چه تفاوتی میان فرش ماشینی 700 شانه وفرش ماشینی 1000شانه وجود دارد ؟؟(قیاس بین فرش ماشینی 700شانه و فرش ماشینی 1000شانه )

ویژگی های محصول

آدونیس سرمه ای فرش ماشینی 700 شانه کاشان
برچسب ها: