نام طـرح: تابلو فرش 1000 شانه کد M171
رنگ زمینه:
تعداد :
اندازه :
بهای کل: 389,000 تومان
توضیحات :

تابلو فرش ماشینی طرح حیوانات تولیدی شرکت فرش سورنا 

تابلو ها و قاب های عکس فضای منزل را به زیبایی تغییر میدهد و به افراد که ناظر انها هستند ، احساس خوب و هنری را القا می کند .تابلو های نقاشی در سبک های متفاوت احساس و سبکی متفاوت را ایجاد می کند .

حال نصب یک تابلو خود ، برای کسی که می خواهد بهترین نتیجه را از نصب ان در منزل اش بگیرد ، زمان بر است .زیرا باید بدانیم یک قاب یا تابلو بهتر است که در چه ارتفاعی از منزل نصب گردد.قاب ان چه رنگی انتخاب شود ؟چه قابی به کجا می اید ؟و غیره .همه و همه نیاز دارد به اندکی فکر که در اینجا مواردی در همین باب گفته می شود .

به طور کلی اثار هنری باید به گونه ای نصب گردد که مرکز اثر یا گروه اثار هنری ،همسطح با چشم یک فرد قرار بگیرد .قد یک شخص متوسط .

با توجه به این که این اصل ممکن است همیشه نتواند رعایت گردد، به شما توصیه می گردد که در ادامه مطلب موارد و قوانین دیگر را اشنا گردید و انها را رعایت کنید .

نکته ی مهمی که باید به ان توجه گردد این است که ترکیب بندی های مختلفی را باید رعایت کرد تا به بهترین نحوه ی چیدمان و قرار گیری یک تابلو بر روی دیوار رسید .

بهترین روش این است که به وسیله ی کاغذ ابعاد تابلو را در اورده و در جایگاه های متفاوت قرار دهید تا متوجه گردید که این تابلو باید در کدام محل قرار بگیرد .

ویژگی های محصول

تابلو فرش 1000 شانه کد M171