نام طـرح: تابلو فرش 1200 شانه کد 48
رنگ زمینه:
تعداد :
اندازه :
بهای کل: 389,000 تومان
توضیحات :

تابلو فرش ماشینی طرح مناظر طبیعی تولیدی شرکت فرش سورنا 

در این نوع تابلو فرش ها مناظر درختان ، رودخانه ها ، جنگل ها ، گل و مناظری نظیر ان به تصویر کشیده می شود .شگفتی های خلقت و زیبایی های طبیعت همیشه ادمی را به تفکر وا میدارد به گونه ای که مشاهده ان گهگاه باعث لذت بصری میشود .و بستر معرفت های عمیق الهی را فراهم میاورد .سیر در پدیده های طبیعی پرسش و چرایی را در انسان بر می انگیزد تا با بهره گیری از عقل و اموزه های اسمانی انبیا الهی به یقین ومعرفت دست یابد .

درخت یکی از اصلی ترین نقوش رایج در دست بافته های ایرانی است .و به گونه های مختلف در دل بافت به صورت نقش اصلی یا تکمیلی به کار می رود .

این نقش از جمله نقوش اساطیری مهمی است که راز و رمز به کارگیری ان توسط اسطوره پردازان بزرگ تحریر شده است.

الیاده در باره ان می گوید : نماد پردازی درخت جهان به معنای نماد پردازی کل کیهان است .قلمرو این درخت در ناخوداگاه و زندگی عمیق تر ماست .در کاربرد این نقش فعالیت روانی و ذهن یکپارچه می شود .این نماد در اساطیر و ادیان به معنایی نوزایی ، بی پایانی ، تجدید دوره ، منبع زندگی و سرچشمه جوانی و واقعیت است .

ویژگی های محصول

تابلو فرش 1200 شانه کد 48