نام طـرح: تابلو فرش 1200 شانه کد 78
رنگ زمینه:
تعداد :
اندازه :
بهای کل: 499,000 تومان
توضیحات :

تابلو فرش ماشینی طرح قرون وسطی تولیدی شرکت فرش سورنا 

 

دیوارهای منزل از اولین سطوحی است که مورد توجه افراد هنگام ورود قرار میگیرد .وقتی شخص وارد منزل میشود اولین سطحی که بعد از فرش و مبل مان و وسایل مورد توجه قرار می گیرد ، دیوار است .چون تاثیر گذاری دیوار از سایر نقاط بیشتر است می توانید از این عامل استفاده کرده و وسایل تزیینی تان مثل تابلو ها یا تابلو فرش تان را در این مکان نصب کرده و از نتیجه ی ان در فضای منزل تان شگفت زده شوید .

اگر سطح دیوار ها خالی باشد خانه بسیار خلوت و بی روح پیداست .زیرا باتوجه به اینکه چه تصویری بر روی دیوار نصب میشود ذهن بیننده را به معنی پشت ان تصویر راهنمایی می کند .

و خود رنگ ان وقاب دور ان باعث زیبایی بصری در چشم و ذهن بیننده می گردد.خودتان بهتر میدانید که بهترین مکان برای نصب تابلو پشت مبل هاست .و نصب ان پشت تلویزیون انقدر ها جذاب نیست .زیرا توجه را از فیلم به خود پرت می کند .

بهتر است اگر تابلو یی دارید پشت مبل و اگر ساعتی دارید بالای تلویزیون تان نصب کنید .

ویژگی های محصول

تابلو فرش 1200 شانه کد 78