نام طـرح: نسترن سرمه ای فرش ماشینی 1000 شانه کاشان
رنگ زمینه:
تعداد :
اندازه :
توضیحات :

ویژگی های محصول

نسترن سرمه ای فرش ماشینی 1000 شانه کاشان
برچسب ها: